خانه » جوش CO2 » میکروسوئیچ co2

در حال نمایش یک نتیجه

میکروسوئیچ co2 چیست ؟

میکروسوئیچ CO2 یکی از اجزای مهم در دستگاه‌های جوشکاری MIG/MAG است که در آن از گاز CO2 به عنوان یکی از گازهای محافظ استفاده می شود. این گاز باعث می شود تا فلزات در اثر جوشکاری اکسید نشوند و از تماس مستقیم بین الکترود و قطعات جوشیده شده جلوگیری می شود. میکروسوئیچ CO2 عملکرد مهمی را در کنترل گاز CO2 دارد و در صورت نبود یا عملکرد نادرست آن، جوشکاری ناموفق خواهد بود.